Ethisch handelsbeleid

Hier bij Mobelaris geloven we sterk dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vanaf het begin moet worden geïnitieerd en dat ieder van ons rekening moet houden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zodat we een verschil kunnen maken.

Verantwoordelijkheid

We erkennen de verantwoordelijkheid die we delen met onze leveranciers om producten op een ethische manier in te kopen. We willen dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat mensen eerlijk worden behandeld, niet worden uitgebuit en niet worden blootgesteld aan onveilige werkomstandigheden.

Terwijl ons bedrijf met trots is gegroeid, is ook onze toeleveringsketen over de hele wereld gegroeid. Hier ziet u hoe we ons beleid voor ethische handel implementeren.

Ethische handel gaat over de aankooppraktijken van ons bedrijf en de stappen die we ondernemen om ervoor te zorgen dat wij en onze leveranciers de rechten van werknemers respecteren. Zonder hen kunnen we immers niet doorgaan met het leveren van Designer en Scandinavisch meubilair van de hoogste kwaliteit.

Zorgvuldigheid

Ons inkoopteam streeft ernaar de beste leveranciers over de hele wereld te vinden. Voordat we met een nieuwe leverancier in zee gaan, zorgen we ervoor dat er een due diligence-rapport wordt ingevuld om te bevestigen dat de leverancier voldoet aan onze Britse normen en voorschriften, waaronder het controleren van hun bedrijfsprocessen, hun kwaliteitsborging en hun levensvatbaarheid als langetermijnpartner. Als nieuwe leveranciers deze informatie niet kunnen leveren, zullen we ze gewoon niet gebruiken. Als er punten zijn waar we niet helemaal tevreden over zijn, zullen we contact opnemen met de leverancier om de door ons aanbevolen verbeteringen te implementeren en dit heeft in het verleden fantastische resultaten opgeleverd.

Wanneer we met een nieuwe fabriek gaan samenwerken, vragen we om schriftelijke documentatie van hun praktijken en procedures om er zeker van te zijn dat de leverancier voldoet aan onze criteria op het gebied van Ethisch Handelen. We hebben een vragenlijst ontwikkeld die we gebruiken als richtlijn wanneer we de fabrieken bezoeken om onze eigen kwaliteitscontrole uit te voeren. Het gaat er niet alleen om dat we de beste producten hebben, maar ook dat we tevreden werknemers zien, in een veilige omgeving, schoon en georganiseerd volgens een standaard waar we trots op kunnen zijn.

We zorgen er altijd voor dat iemand van het Compliance Team van Mobelaris klaar staat om onze leveranciers in het Verre Oosten te ondersteunen met betrekking tot onderwerpen in het VK en de EU.

Voortdurende zekerheid

Bij Mobelaris stoppen we niet zodra we onze leverancier hebben gekozen. We blijven op een ad-hoc basis controleren of de Ethische Normen die we hebben gezien hoog blijven of verbeterd zijn. We doen dit door middel van voortdurende communicatie, bedrijfsbezoeken en feedbackrapporten die worden verstuurd met maatregelen om verbeteringen die we vragen te controleren. Dit geeft ons het comfort te weten dat we ons aan ons eigen beleid houden.

Zoals onze toeleveringsketen er nu uitziet, zijn we er trots op dat we leveranciers hebben die ook rekening houden met ethische handel.

De verschuiving naar bewustwording hierover in de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat bedrijven die succesvol willen zijn, met hun tijd meegaan en implementeren wat juist en verdiend is.

Hoewel we af en toe de aandacht hebben gevestigd op minder belangrijke punten in sommige arbeidsomstandigheden, zijn we blij te zien dat onze toeleveranciers onze opmerkingen ter harte nemen en snel corrigerende maatregelen nemen.

Transparantie

We stimuleren en ondersteunen voortdurende verbetering van de normen van leveranciers en we meten regelmatig de verbeteringen bij leveranciers. We erkennen dat onze leveranciers tijd en ondersteuning nodig kunnen hebben om aan ons beleid te voldoen. Wanneer we op de hoogte worden gesteld van overtredingen van ons beleid, nemen we passende maatregelen. We werken samen met leveranciers om problemen op het gebied van ethische handel op te lossen. Als leveranciers niet in staat of bereid zijn om kritieke problemen in verband met een overtreding binnen de vereiste tijd aan te pakken, behouden wij ons het recht voor om de relatie te beëindigen in overeenstemming met onze contractuele rechten.

We streven ernaar open en eerlijk te zijn wanneer we met anderen samenwerken en ervoor te zorgen dat onze handel eerlijk en transparant is.