Retningslinjer for etisk handel

Hos Mobelaris er vi overbevist om at samfunnsansvar må initieres fra begynnelsen av, og at hver og en av oss må ta hensyn til samfunnsansvar, slik at vi kan gjøre en forskjell.

Ansvarlighet

Vi erkjenner det ansvaret vi deler med leverandørene våre for å kjøpe inn produkter på en etisk forsvarlig måte. Vi ønsker at kundene våre skal være trygge på at mennesker behandles rettferdig, ikke utnyttes og ikke utsettes for farlige arbeidsforhold.

I takt med at selskapet vårt har vokst, har også leverandørkjeden vår fra hele verden vokst. Her får du et innblikk i hvordan vi implementerer våre retningslinjer for etisk handel.

Etisk handel handler om innkjøpspraksisen i vår virksomhet og de tiltakene vi iverksetter for å sikre at vi og våre leverandører respekterer arbeidernes rettigheter. Uten dem kan vi tross alt ikke fortsette å levere designermøbler og skandinaviske møbler av høyeste kvalitet.

Due Diligence

Innkjøpsteamet vårt bestreber seg på å finne de beste leverandørene over hele verden. Før vi begynner å samarbeide med en ny leverandør, sørger vi for at det utarbeides en due diligence-rapport for å bekrefte at leverandøren vil oppfylle våre standarder og forskrifter i Storbritannia, blant annet ved å kontrollere forretningsprosessene, kvalitetssikringen og levedyktigheten som langsiktig partner. Hvis nye leverandører ikke kan fremlegge denne informasjonen, vil vi rett og slett ikke bruke dem. Hvis det er noen punkter vi ikke er helt fornøyde med, tar vi kontakt med leverandøren for å gjennomføre de anbefalte forbedringene, noe som tidligere har gitt fantastiske resultater.

Når vi begynner å samarbeide med en ny fabrikk, ber vi om skriftlig dokumentasjon av praksis og rutiner for å sikre at leverandøren oppfyller våre kriterier for etisk handel. Vi har utviklet et spørreskjema som vi bruker som rettesnor når vi besøker fabrikkene for å gjennomføre vår egen kvalitetssikring. Det handler ikke bare om å ha de beste produktene, men også om å se fornøyde medarbeidere i trygge omgivelser, rene og velorganiserte til en standard vi kan være stolte av.

Vi sørger alltid for at en fra Mobelaris' compliance-team er tilgjengelig for å hjelpe leverandørene våre i Fjernøsten med spørsmål som gjelder Storbritannia og EU.

Løpende forsikring

Hos Mobelaris gir vi oss ikke bare når vi har valgt leverandør. Vi fortsetter å overvåke på ad hoc-basis at de etiske standardene vi har sett forblir høye eller har blitt bedre. Dette gjør vi gjennom kontinuerlig kommunikasjon, besøk på stedet og tilbakemeldingsrapporter som sendes ut med tiltak for å overvåke eventuelle forbedringer vi ber om. Dette gir oss tryggheten av å vite at vi følger våre egne retningslinjer.

Slik leverandørkjeden vår ser ut nå, er vi stolte over at vi har leverandører som også tar hensyn til etisk handel.

Bevisstgjøringen rundt dette de siste årene har sørget for at de selskapene som ønsker fremgang og suksess, følger med i tiden og implementerer det som er riktig og velfortjent.

Selv om vi av og til har påpekt mindre vesentlige mangler ved enkelte arbeidsforhold, har vi vært glade for å se at leverandørene har tatt hensyn til våre kommentarer og raskt iverksatt korrigerende tiltak.

Åpenhet

Vi oppmuntrer og støtter kontinuerlig forbedring av leverandørstandardene, og vi måler regelmessig hvordan leverandørene forbedrer seg. Vi erkjenner at leverandørene våre kan trenge tid og støtte for å sikre etterlevelse. Hvis vi blir gjort oppmerksomme på brudd på retningslinjene våre, vil vi iverksette tiltak som anses som hensiktsmessige. Vi samarbeider med leverandørene for å løse problemer knyttet til etisk handel. Hvis leverandøren ikke er i stand til eller villig til å løse kritiske problemer knyttet til brudd på retningslinjene innen de fastsatte tidsfristene, forbeholder vi oss retten til å avslutte samarbeidet i samsvar med våre kontraktsmessige rettigheter.

Vi skal etterstrebe å være åpne og ærlige når vi samarbeider med andre, og sikre at vi handler på en rettferdig og transparent måte.